વર્જિન ડોપ ડાઇડ કોટન જેવા ફાઇબર

 • Dope Dyed Virgin Polyester Cotton-like Fiber

  ડોપ ડાઇડ વર્જિન પોલિએસ્ટર કોટન જેવા ફાઇબર

  પ્રકાર:વર્જિન કોટન જેવા પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:કપાસ જેવા નરમ અને સ્પર્શ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાના રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગ સ્થિરતા
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, ફેબ્રિક, વણાટ અને નોનવોવનમાં વપરાય છે.તેને કપાસ, વિસ્કોસ અને અન્ય રેસા સાથે ભેળવી શકાય છે.