વર્જિન પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર

 • Virgin Polyester Superfine Fiber

  વર્જિન પોલિએસ્ટર સુપરફાઇન ફાઇબર

  પ્રકાર:વર્જિન પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:કાચો સફેદ
  લક્ષણ:સ્પિનેબલ, નરમ, દોષરહિત, એન્ટિ-પિલિંગ, એન્ટિ-ફ્ફી
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, નોનવોવન, ફેબ્રિક, ગૂંથણકામ વગેરેને કપાસ, વિસ્કોસ, ઊન અને એક્રેલિક જેવા પ્રકારના ફાઇબર સાથે ભેળવી શકાય છે.

 • Virgin Midlenth Polyester Staple Fiber

  વર્જિન મિડલેન્થ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર

  પ્રકાર:વર્જિન પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  પેટર્ન:કાચો સફેદ
  લક્ષણ:નરમ અને તેજસ્વી, ઉચ્ચ શક્તિ અને દોષરહિત છે
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, નોનવોવન, ફેબ્રિક, વણાટ વગેરે.

 • Virgin Wool-like Polyester Staple Fiber

  વર્જિન ઊન જેવા પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર

  પ્રકાર:વર્જિન ઊન જેવા પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:કાચો સફેદ
  લક્ષણ:નરમ અને વધુ સ્થિતિસ્થાપક,ઊંચી તાકાત ધરાવે છે, ઊનની જેમ સ્પર્શે છે
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, નોનવોવન, ફેબ્રિક, વણાટ વગેરે.

 • Virgin Polyester Cotton-like Fiber

  વર્જિન પોલિએસ્ટર કોટન જેવા ફાઇબર

  પ્રકાર:રિસાયકલ કરેલ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:કાચો સફેદ
  લક્ષણ:સારી સ્પિનનેબિલિટી, દોષરહિત અને સ્પર્શ કરવા માટે કપાસ જેવી
  નરમ, મજબૂત અને દોષરહિત
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, નોનવોવન, ફેબ્રિક, વણાટ વગેરે.