વર્જિન ડોપ ડાઇડ બ્રાઇટ ડોપ ડાઇડ ફાઇબર

 • Dope Dyed Virgin Bright Polyester Staple Fiber

  ડોપ ડાઇડ વર્જિન બ્રાઇટ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર

  પ્રકાર:વર્જિન બ્રાઇટ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:નરમ, તેજસ્વી, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાના રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગ સ્થિરતા
  વાપરવુ:સ્પિનિંગ, ફેબ્રિક, વણાટ અને નોનવોવનમાં વપરાય છે.તેને કપાસ, વિસ્કોસ અને અન્ય રેસા સાથે ભેળવી શકાય છે.