વર્જિન ડોપ ડાઇડ મિડલેન્થ ફાઇબર

 • Dope Dyed Virgin Polyester Midlenth Fiber

  ડોપ ડાઇડ વર્જિન પોલિએસ્ટર મિડલેન્થ ફાઇબર

  પ્રકાર:વર્જિન મિડલેન્થ પોલિએસ્ટર સ્ટેપલ ફાઇબર
  રંગ:ડોપ ડાઇડ
  લક્ષણ:નરમ, સ્પિનેબલ, ઉચ્ચ ગુણવત્તા, નાના રંગ તફાવત, ઉચ્ચ રંગ સ્થિરતા
  વાપરવુ:તેનો ઉપયોગ સ્પિનિંગ, ફેબ્રિક, વણાટ અને નોનવોવનમાં થઈ શકે છે.તેને કપાસ, વિસ્કોસ અને અન્ય રેસા સાથે ભેળવી શકાય છે.